THIẾT KẾ CHO HỘI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Markeeta đã trở thành đối tác tự hào của hội doanh nghiệp vừa và nhỏ và cá thể kinh doanh tại cộng hòa Séc (AMSP ČR).

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại công hòa Séc liên kết công khai, là tổ chức phi chính trị giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cá thể kinh doanh, tổ chức của họ ở khắp nước cộng hòa. Đại diện cho quyền lợi hơn 260000 đơn vị kinh doanh. Nó có vị trí quan trọng trong cấu trúc châu Âu và được thành lập vào năm 2001.

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ và cá thể kinh doanh tại công hòa Séc từ năm 2014 thương lượng một cách hệ thống nhất với Bộ Tài chính về các điều kiện của hệ thống giao dịch mới, gọi là đăng ký doanh thu điện tử EET). Mục đích là để sắp xếp một kế hoạch như vậy, đó sẽ là đơn giản nhất cho các doanh nhân, không tốn kém và không hạn chế hoạt động chính của nó.

Để tạo điều kiện cho sự ra đời của EET giữa các doanh nghiệp đã được thành lập CỔNG THÔNG TIN, nó không chỉ cung cấp những tin tức mới nhất, mà còn gửi tới tất cả những người quan tâm thông tin cập nhật trực tiếp đến hộp thư của họ. Đây cũng là nơi tư vấn lớn nhất về EET và tất cả các câu hỏi sẽ được trả lời miễn phí trong vòng 48 giờ.

Markeeta je novou generací systému SmartPOS, který 17 let vyvíjíme ve společnosti
Smart software s.r.o.

Smart software s.r.o.

252 924 98

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce číslo 15606.

login