Bạn cần máy tính tiền cho MỘT THỜI GIAN NGẮN?
BẠN HÃY ĐI MƯỢN MÁY!

Bạn tổ chức lễ lội hay sự kiện?Hãy quay lại chỗ chúng tôi,chúng tôi sẽ bảo đảm cho bạn tất cả từ việc mượn một máy đến việc thực hiện cả bộ máy tính tiền với hình thức chìa khóa trao tay (nghiên cứu và lắp đặt hệ thống,tổng chi phí thuê mượn thẻ chíp vào cửa,hệ thống thanh toán thẻ...)

Bạn hãy liên lạc với chúng tôi
800 701 701 obchod@markeeta.cz


NHỮNG SỰ KIỆN VÀ LỄ HỘI LỚN:? ĐỂ CỤ THỂ,HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Markeeta là sản phẩm thế hệ mới từ hệ thống SmartPOS, với 17 năm phát triển trong công ty
Smart software s.r.o

Smart software s.r.o.

252 924 98

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce číslo 15606.

login